Regler for leje af Kløverhytten:


Hvad tillades ikke på Kløverhyttens område:

 • Opstilling af festtelte
 • Løse hunde
 • Udendørs musik
 • Indendørs musik for åbne vinduer efter kl. 20.00
 • Der må ikke parkeres på tilkørselsvejen
 • Arealet omkring nabospejderhytten Dalhytten indgår ikke som en del af lejemålet, og må derfor ikke benyttes.

Såfremt Kløverhyttens regler ikke overholdes kan Udlejer STRAKS opsige lejemålet med omgående virkning.


Da vi gerne vil bibeholde det gode forhold til vores naboer skal al trafik på tilkørselsvejen foregå ved max. 20 km/t.


Ved afslutning af lejemålet skal hytten og det benyttede areal rengøres og efterlades i ordentlig stand.

 • Flag eller anden pynt fjernes ved afrejse
 • Alt affald placeres i skralderummet uden for hytten
 • Ved Etage 1 skal grillen anbringes til højre for døren
 • Bord/bænke skal flyttes tilbage på flisearealet, hvis de har været flyttet ud på græsset

Udbetaling af depositum foregår tidligst når hytteudlejer har kontrolleret, at alt er i orden efter lejemålet.


Depositum fratrækkes udgifter til:

 • Efterfølgende rengøring (timepris på 150 kr.)
 • Erstatning for inventar og service, som er ødelagt under lejemålet
 • Tilkaldeafgift på 500 kr. hvis Udlejer på grund af henvendelse fra Kløverhyttens naboer, er nødt til at køre til Kløverhytten, for at få lejer til at følge Kløverhyttens regler.
 • Ved mistet nøgle må lejeren forvente, at få en efterfølgende regning for omkodning af låse samt udskiftning af Kløverhyttens nøgler.


Nøglen afhentes eller tilsendes efter nærmere aftale.

Nøglen afleveres straks efter lejemålets ophør.

Depositum returneres når kontonummer er oplyst til udlejer.


RETUR TIL FORSIDEN