Kløverhyttens arbejdsdage:


Billeder fra de sidste arbejdsdage.


Nogle gange i løbet af året samles Kløverhyttens bestyrelse, samt venner af huset, til arbejdsdage. Opskriften for disse dage er: Et hyggeligt samværd, med god mad og hårdt arbejde.


En typisk dagsorden for en arbejdsdag ser således ud:

 • Kl. 09.00: Alle er mødt frem og er bænket ved bordene i den store stue.
 • Der indtages et let morgenmåltid.
 • Der synges et par sange fra Kløverhyttens egen sangbog
 • Kløverhyttens formand redegør for, hvilke arbejdsopgaver der skal løses i løbet af arbejdsdagen.
 • De fremmødte fordeler sig efter evner og lyst på de forskellige arbejdsopgaver
 • Kl. 09.30: Arbejdet går i gang
 • Kl. 11.00: Man mødes til en kort pause
 • Der er mulighed for at indtage en smurt håndmad og øl, vand eller kaffe.
 • Personerne fordeles på andre arbejdsopgaver, hvis der er nogle opgaver, som skal være færdige, eller hvis der er nogle opgaver, som kræver flere personer end oprindeligt antaget. 
 • Kl. 11.15: Arbejdet fortsætter
 • Kl. 13.45: Formanden gør opmærksom på, at man skal være færdig med arbejdet til kl 14.00
 • Kl. 13.50: Alle går i gang med at pakke redskaber og lignende sammen.
 • K. 14.00: Alle mødes i den store stue
 • Der serveres en dejlig frokost
 • Der afsynges igen nogle sange fra Kløverhyttens sangbog
 • På skift får alle tilstedeværende mulighed for at fortælle, hvilken/hvilke arbejdsopgaver de har bidraget med at løse på denne arbejdsdag.
 • Kl. 16.00: Arbejdsdagen er slut og man hjælpes med at få vasket op, fejet og vasket gulv, så Kløverhytten er klar til at blive udlejet igen.