Kløverhyttens udlejningskalender viser hvilke tidspunkter/dage hvor Kløverhytten er optaget.


Som udgangspunkt udlejes de enkelte etager enkeltvis. 

Hvis etage 1 er udlejet vil etage 2 således ikke kunne lejes af en anden person/gruppe.

Kun undtagelsesvis vil denne regel kunne fraviges, og i givet fald vil det ske efter aftale med begge lejere.


Det vil dog kunne forekomme, i forbindelse med lejrskoler etc, hvor kun etage 1 er lejet, at etage 2 kan lejes på hverdage til aftenmøder eller lignende. Hvorvidt dette kan forekomme afgøres af Kløverhyttens Udlejer, og kan gennemføres udan att lejerne bliver informeret.


Det er selvfølgelig muligt, for samme gruppe, at leje begge etager på samme tid.


For at få adgang til udlejningskalenderen, så skal du trykke på Kalender nedenfor.

Udlejningskalenderen vil efterfølgende blive åbnet i Google.


UDLEJNINGSKALENDER


Hvis der på den dato, hvor du gerne vil leje Kløverhytten, allerede er en udlejning, kan du "klikke" på denne, for at se for hvilket tidsrum udlejningen gælder.


RETUR TIL FORSIDEN