Billeder fra arbejdsdagen i Kløverhytten d. 3. Oktober 2009: